Krav til brannsikring på hytta!

Hytter og fritidsboliger har krav til røykvarslere på samme måte som i boliger.

I dag er det «Forskrift om brannforebygging» du må forholde deg til når du skal sikre hytta eller fritidsboligen.


Forskriften krever at du skal ha minimum 1 røykvarsler per etasje. I tillegg skal røykvarslerne plasseres slik at de dekker kjøkken og stue, samt sonen utenfor soverom og teknisk rom. Er det dør mellom for eksempel kjøkken og stue, må det være en røykvarsler på begge rommene.

«Dette kravet gjelder alle hytter, uavhengig av når de er bygget. Hytter oppført etter TEK10/17 krever i tillegg at røykvarslere skal ha direkte strømtilkobling eller være del av et FG-godkjent alarmanlegg», sier Fredrik Nymo, fagansvarlig i Elotec. Elotec Ajax er FG-godkjent og tilfredsstiller kravene i TEK17.

Velg riktig røykvarsler
I tillegg anbefaler vi røykvarslere med CO-sensor på alle soverom. Forskning har vist at røykvarslere med CO-sensor varsler brann på halve tiden av vanlige optiske røykvarslere – særlig ved ulmebranner, da disse utvikler CO/kullos. Gassen har den egenskapen at den sprer seg jevnt i rommet, ulikt røyk med partikler som krever oppdrift fra varmeutvikling for å løfte seg opp til detektoren i taket.

Kullos er også svært giftig, og kan av og til utvikles av fyring med dårlig trekk, aggregater, og gassdrevet utstyr som vannvarmere og komfyr, spesielt dersom de brukes i små rom med dårlig ventilasjon.

Fakta om CO:
Karbonmonoksid (CO) eller kullos er en usynlig, luktfri og ekstremt giftig gass som dannes ved ufullstendig forbrenning, altså når det er for lite oksygen i et branntilløp. Gassen hemmer kroppens evne til å oppta oksygen, og høye konsentrasjoner kan ta livet av et menneske på få minutter. Så lite som 0,32 % CO i et rom kan være dødelig innen 20-30 minutter.

0
Feed