Scenario

Med scenario åpner det seg nye muligheter for automatisering, sikring og styring i hjemmet

Scenario

Dersom du ønsker å automatisk styre din bolig, kan du gjøre dette med Relèmodul, Strømstyringsenhet, eller Smartplugg.
Enhetene kan konfigureres ved aktivering/deaktivering av alarm, utløst alarm, eller via valgt tidsplan. I tillegg kan du manuelt styre via Elotec Ajax Knapp og fjernkontroll.


Dersom du vil at nattmodus og innbruddsalarmen skal aktiveres etter et visst tidspunkt, kan du enkelt konfigurere dette. 


Her har du noen eksempler:


1. Vannstoppeventilen kan styres av en Vannalarm og Relèmodul.

2. Sett ønsket tidsplan for styring av varmeovn med smartplugg eller Strømstyringsenhet.

3. Aktiver utelyset når utendørs pir oppdager inntrengere på eiendommen

4. Trykk på Knappen når du nærmer deg garasjeporten med styring fra Relèmodul.



Med de ulike sentralenhetene kan du ha fra 5 til 64 aktive scenario. 


0
Feed